Wydarzenia

W związku z prowadzonym projektem Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym "Ujście Warty" poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2  odbyło się spotkanie.Ustalono na nim konieczność wprowadzenia zmian dotyczących działań z zakresu budowy i konserwacji urządzeń piętrzących.Dla zwiększenia efektu ekologicznego, a w szczególności do optymalnego zarządzania woda na terenie tzw."Derkaczowych Łąk"niezbędne jest zwiększenie liczby przepustów pietrzących.Obecnie zaplanowano wybudowanie 41 zastawek oraz 6 przepustów drogowych (Działanie C4).

W załączeniu notatka służbowa z tego spotkania: 

 

Pobierz