Bagna są Dobre

Bagna są dobre dla klimatu!

Klimat naszej planety jest jak mechanizm ogromnego zegara. Wszystkie jego tryby zależą od siebie i współgrają w dynamicznej równowadze. Zarówno te ogromne – oceany, wielkie prądy morskie czy też wysokie góry jak i te najmniejsze – lokalne bagna i połacie lasu – wszystkie mają swoją niezastąpioną rolę do odegrania: współkształtują klimat naszego regionu, kraju, kontynentu i wreszcie całej Ziemi. 
Jednym z najważniejszych trybów w zegarze ziemskiego klimatu są bagna. Choć współcześnie zajmują one niespełna 3 % naszej planety, to ich rola jest daleko ważniejsza niż mogłoby to wynikać ze statystyki.
 
A wszystko za sprawą niezwykłych, niemal „cudownych” właściwości torfu oraz roślin żyjących na bagnach! Torf oraz bagienna roślinność, z której powstał są jak gąbka… Wchłaniają i przechowują wodę, gdy jest jej za dużo i w ten sposób chronią nas przed powodziami.  Gdy wody dookoła jest za mało - oddają jej zgromadzone zapasy i chronią nas w ten sposób przed suszą. I  wreszcie, jak każda gąbka, bagna oczyszczają – glebę, wodę i powietrze… Otóż torf wiąże i odkłada ogromne ilości dwutlenku węgla. 
 
Bagna (torfowiska) powstają wszędzie tam gdzie woda ma utrudniony odpływ. W takich miejscach obumarłe szczątki roślin podlegają tylko częściowemu rozkładowi dlatego iż woda odcina dostęp tlenu. Tak powstaje torf. Z biegiem lat i stuleci, kolejne jego warstwy tworzą kilkumetrowe pokłady. Proces ich gromadzenia trwa dopóki w glebie jest woda. Gdy wody brakuje sezonowo - nic złego się nie dzieje. W końcu torfowiska ewoluowały po to, aby umożliwić naturalne gospodarowanie wodą – retencjonować ją i uwalniać w zależności od zapotrzebowania. Gdy jednak zabraknie jej stale, tak jak w przypadku osuszenia, torf zaczyna się rozkładać uwalniając gromadzony przez setki i tysiące lat dwutlenek węgla.
 
Wzrost ilości tego gazu związany z naszą działalnością jest główną przyczyną niekorzystnych zmian klimatycznych jakich dzisiaj doświadczamy. 
Niestety, w Polsce, w wyniku masowego osuszania aż 83% bagien zostało zniszczonych. Oblicza się, że na osuszonych, pociętych kanałami terenach, co roku 14 mln ton dwutlenku węgla uwalnia się do atmosfery dokładając się do tego co produkuje przemysł i pogarszając już i tak fatalny bilans klimatyczny. 
 
Cały cywilizowany świat mówi dzisiaj o redukcji emisji CO2 i poszukuje sposobów jego redukcji m.in. poprzez rewitalizację osuszonych niegdyś bagien – w wielu krajach odbywa się to na ogromną skalę. Tymczasem u nas każdego roku pod naporem koparek znikają kolejne jego naturalne magazyny.
10 ton na jednego mieszkańca! Tyle co roku produkujemy dwutlenku węgla. I tylko od nas zależy o ile liczba ta wzrośnie z powodu dewastacji bagien, mokradeł i torfowisk. Bagna są nie tylko dobre ale i potrzebne!