Bagna są Dobre

Tradycyjnie już zostaliśmy zaproszeni na Zlot Rzeczpospolitej Ptasiej. Jest to cyklicznie organizowana impreza w naszym regionie. Rzeczpospolita Ptasia jest unikalną w skali Polski inicjatywą Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis viribus", której celem jest klubowe zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających Słońsk. Podczas imprezy promowaliśmy nasz projekt (Działanie D.1) pt. Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Ujście Warty Etap 2. Oprócz materiałów projektowych można było się dowiedzieć o prowadzonych przez nas działaniach. Dla najmłodszych przygotowaliśmy szereg konkursów i atrakcji.