Aktualności

Okres zimowy to czas, kiedy większość krajowych gatunków ptaków przebywa na emigracji. Pokryte śniegiem puste przestrzenie zdają się być pozbawione życia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nawet w tym okresie możliwa jest obserwacja wielu ciekawych gatunków ptaków, które właśnie u nas odnajdują doskonałe warunki do przetrwania tego trudnego okresu. Do takich gości należy np. uszatka błotna (Asio flammeus).Jest to ptak, którego liczebność ocenia się od 20-100 par lęgowych(w zależności od tego czy warunki w danym roku są sprzyjające lub nie).Jest to, więc ptak nieliczny i możliwy do zaobserwowania w szczególnie sprzyjającym mu terenie. Bardzo dobre warunki w okresie zimy, uszatki błotne odnajdują na terenie wdrażanego przez nas projektu, czyli na Polderze Północnym leżącym w Parku Narodowym „Ujście Warty. Według obserwacji aktualnie przebywa tu kilka osobników tego gatunku. Biorąc pod uwagę małą ich liczebność, teren ten pełni bardzo ważną rolę dla uszatek w czasie migracji i zimowania. Polder Północny stanowi również doskonałą bazę pokarmową dla ptaków z rodziny wróblowatych, dlatego też spotkać tu możemy rzepołuchy, dzwońce, czyże, gile oraz śnieguły.