Zespół Realizujący

Zespół realizujący Projekt Bagna są Dobre "Ujście Warty"

 

PtakiPolskie:

 

Koordynator Projektu

Tomasz Oczkowski

tomasz.oczkowski@ptakipolskie.pl

tel.: +48 796 096 431

 

Monitoring Efektów Ekologicznych Projektu

Paweł Sidło 

pawel.sidlo@ptakipolskie.pl

tel.: +48 505 073 143

 

Komunikacja & PR 

Dawid Kaźmierczak

dawid.kazmierczak@ptakipolskie.pl

tel.: +48 785 746 737

 

Prezes Stowarzyszenia

Jacek Karczewski

jacek.karczewski@ptakipolskie.pl

tel.: +48 603 746 737

 

Sekretarz Projektu

Krzysztof Kraszewski

krzysztof.kraszewski@ptakipolskie.pl

tel.: +48 668 424 477

 

Sekretarz Projektu

Marlena Kulinska

marlena.przybyl@ptakipolskie.pl

tel.: +48 785 747 737

 

 

Park Narodowy "Ujście Warty":

 

Dyrektor Parku

Konrad Wypychowski

sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

tel.: +48 95 7524027

 

Koordynator ds. działań Parku w ramach Projektu

Tomasz Bocian

przyroda@pnujsciewarty.gov.pl

tel.: +48 695 735 409

 

Zespół realizujący działania D7.Przeprowadzenie warsztatów w szkołach

Dorota Wypychowska

Agnieszka Mielczarek

Kamila Blatkiewicz

edukacja@pnujsciewarty.gov.pl

tel.: + 48 95 7524026

 

Konserwator Obwodu Ochronnego „Polder Północny Witnica”

Michał Jankowski

polder@pnujsciewarty.gov.pl  

tel.: +48  95 7514338