Inne Projekty

Zespół realizujący Projekt Bagna są Dobre
"Biebrzańskie Łąki"

 
Koordynator Projektu: 
Tomasz Szuster 
[email protected]
tel.: +48 783 746 737 
 
Monitoring Przyrodniczy i Edukacja:
Marcin Siuchno
[email protected]
tel.: +48 663 747 737