Inne Projekty

Zespół realizujący Projekt Bagna są Dobre
"Biebrzańskie Łąki"

 
Koordynator Projektu: 
Tomasz Szuster 
tomasz.szuster@ptakipolskie.pl
tel.: +48 783 746 737 
 
Monitoring Przyrodniczy i Edukacja:
Marcin Siuchno
Marcin.siuchno@ptakipolskie.pl
tel.: +48 663 747 737