Bagna są Dobre

 „Czy ochrona czynna torfowisk niskich ma sens?” Osowiec Twierdza 23-25 kwietnia 2013 r.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje w ramach projektu LIFE warsztaty, podczas których dojdzie do wymiany  pomysłów i doświadczeń dotyczących ochrony torfowisk niskich z punktu widzenia poszczególnych grup zaangażowanych w ten proces.Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele nauki, instytucji rządowych, eksperci,przyrodnicy, przewodnicy, dzierżawcy oraz działacze organizacji pozarządowych i osoby reprezentujące branżę turystyczną.Organizatorzy zachęcaja do dyskusji i poruszania  kontrowersyjnych zagadnień związanych z szeroko pojętym tematem ochrony terenów mokradłowych, stawiania trudnych pytań i wspólnego poszukiwania rozwiązań najlepszych dla przyrody.
 
Program:
http://bagnasadobre.pl/public/file/PROGRAM WARSZTATÓW OTOP 23-25 kwietnia.pdf