Aktualności

 

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do szkoły podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się min. o prowadzonym przez nas projekcie pt. „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania”. Bagna są Dobre! (Działanie D7). Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, przybliżające ptaki, jakie możemy spotkać zarówno w mieście, jak i w rejonie ujścia Warty. Dzieci aktywnie uczestniczyły w prelekcji poświęconej technikom lotu, na której mogły poznać pióra różnych gatunków. Padało bardzo dużo pytań, na które staraliśmy się jak najciekawiej odpowiedzieć. Na zakończenie poprosiliśmy uczestników o narysowanie ptaków, które wywarły na nich największe wrażenie. Powstała w ten sposób galeria zostanie zaprezentowana w szkole. Nauczyciele wyrazili chęć nawiązania z nami stałej współpracy i zorganizowania w przyszłości warsztatów terenowych.