Bagna są Dobre

Wczoraj mieliśmy przyjemność przeprowadzić warsztaty dotyczące ochrony mokradeł w szkole podstawowej w Kołczynie(Działanie D7) . Na zajęciach dzieci dowiedziały się, dlaczego bagna są dobre i ważne oraz jakie funkcje przyrodnicze spełniają. Warsztaty przybliżyły założenia projektu, jaki jest realizowany w Parku Narodowym „Ujście Warty” przy wsparciu środków unijnych. Najbardziej podobała się część poświęcona ptakom mokradeł. Na koniec przeprowadziliśmy konkurs, z wiedzy, która była prezentowana podczas warsztatów. Nagrodami dla pilnych i uważnych były plakaty projektowe.