Bagna są Dobre

W dniach 8-9 lutego br. miała miejsce wizyta monitorująca Pani Edyty Owadowskiej (External Monitorinf Team, NEEMO Life Team).

W czasie wizyty w pierwszym dniu omówione zostały postępy we wdrażaniu 

projektu, a w szczególności aktualny etap pozyskiwania pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac inwestycyjnych na Polderze Północnym Witnica. 

Obecnie dobiegł końca proces konsultacji pozwolenia wodno-prawnego, które powinno zostać wydane w przeciągu ok. tygodnia. Kolejnym etapem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Drugi dzień poświęcony został głównie na wizytę terenową na terenie Polderu, gdzie zapoznawaliśmy się z aktualnym stanem rowów melioracyjnych poddanych konserwacji w ramach projektu w latach 2012-2015 (zob. dokumentacja fotograficzna). We wszystkich rowach stwierdzono wysoki poziom wód powierzchniowych oraz liczne podsiąki na obszarach sąsiadujących z nimi łąk.

Wizyta zakończyła się podjęciem ustaleń co do przebiegu współpracy beneficjentów projektu w nadchodzących miesiącach oraz w sprawie przygotowania odpowiedzi na korespondencję Komisji Europejskiej w sprawie raportu śródokresowego.