Wydarzenia

W marcu bieżącego roku w ramach projektu „Bagna są Dobre!” ruszyły warsztaty prowadzone przez pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”. Działania te mają za zadanie zmianę wizerunku terenów mokradłowych w świadomości dzieci i młodzieży szkolnej. Jak pokazuje doświadczenie wynikające z prowadzonych warsztatów, wiedza związana z terenami bagiennymi jest na bardzo niskim poziomie i charakteryzuje się szeregiem stereotypów kreowanych przez ogólnodostępne media. Tereny mokradłowe młodym ludziom najczęściej kojarzą się z miejscem strasznym, niedostępnym, brzydko pachnącym oraz mało wartościowym. Na spotkania, które odbyły się m.in. w salach szkolnych przygotowano specjalną prezentację, przybliżającą tematykę terenów bagiennych. Opracowanie zostało przygotowane atrakcyjnie, tak aby zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa. Jak bardzo atrakcyjne świadczy fakt uczestnictwa w nich około 1300 osób. Ogromne zainteresowanie warsztatami powiązane jest także z osobami prowadzącymi prezentację w sposób ciekawy i charyzmatyczny. Są to pracownicy działu edukacji Parku Narodowego „Ujście Warty”: Dorota Wypychowską, Agnieszka Mielczarek i Kamila Miszon. Do dnia dzisiejszego przeprowadzono ponad 50 prezentacji. Przybliżyły one funkcje bagien, wyjaśniły wszystkie zależności jakie panują w tych specyficznych środowiskach, a także pomogły na nowo wykreować pozytywny wizerunek tych cennych przyrodniczo terenów. W kwietniu rozpocznie się drugi etap warsztatów, który będzie miał charakter praktyczny. Przeprowadzany będzie m.in. na terenie Polderu Północnego. Pozwoli to na kontakt bezpośredni z terenami bagiennym, a tym samym otworzenie się na doznania zmysłowe.

Sezon warsztatowy trwa!


Przypominamy, że wciąż odbywają się ciekawe spotkania połączone z zajęciami praktycznymi o tematyce mokradłowej!


Warsztaty dla dzieci i młodzieży zamieszkujących okolice Parku Narodowego „Ujście Warty, a tym samym znajdujących się w sąsiedztwie wdrażanego projektu „Bagna są Dobre!” Polder Północny odbywają się w Chyrzynie. Uczniowie mają szansę dowiedzieć się jakie działania są prowadzone w celu poprawy warunków siedliskowych ptaków terenów otwartych, a także jak funkcjonują torfowiska nie zniszczone działalnością człowieka. Warsztaty pozwalają też dostrzec zagrożenia jakie wynikają z przekształcania środowiska naturalnego. Doświadczenia prowadzone w sali edukacyjnej, pokazują jak bagna chłoną wodę oraz oczyszczają ją. Część praktyczna poświęcona jest też pracom plastycznym, podczas których tworzone są modele mokradeł wraz z zamieszkującymi je zwierzętami. Ciekawostką jest pojawiający się bóbr, który odpowiada na zadane pytania tematyczne. Ostatnia część to atrakcyjny wyjazd terenowy podczas którego przyrodę odbierać można wszystkimi zmysłami. Program zajęć jest bardzo bogaty i w pełni wyczerpuje tematykę mokradłową, a co za tym idzie pozwala zmieniać dotychczasowe spojrzenie na otaczające nas niepowtarzalne piękno jakim są tereny bagienne. Na wyjeździe terenowym udało się zaobserwować: bieliki, czajki, brodźce krwawodziobe, ostrygojady, kormorany, rybitwy rzeczne i białoczelne, pliszki żółte, gęsi gęgawy oraz czaple. Wszystkich zainteresowanych warsztatami zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie http://www.pnujsciewarty.gov.pl/39,edukacja.html oraz zachęcamy do skontaktowania się z nami w biurze w Witnicy lub drogą mailową, ponieważ dysponujemy ciekawymi i atrakcyjnymi materiałami edukacyjnymi. Zapraszamy!