Aktualności

 

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody!

W związku z tym zarówno w Polsce jak i na całym świecie odbędzie się szereg imprez towarzyszących obchodom. Więcej na stronach:

http://www.unwater.org/water-cooperation2013/home/en/,  

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/wiatowy-dzie-wody-0,