Wydarzenia

Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest na arenie międzynarodowej każdego roku dnia 2 lutego. Konwencja o obszarach wodno-błotnych została podpisana w 1971 w miejscowości Ramsar, leżącej na terenie  Iranu.

 
Światowy Dzień Mokradeł po raz pierwszy obchodzony był w 1997 roku. Od tego czasu agencje rządowe, organizacje pozarządowe i grupy społeczne rokrocznie obchodzą to święto, podejmując działania w celu podniesienia świadomości społecznej na temat wartości mokradeł i korzyści z tego płynących.
Są to tereny szczególnie ważne ze względu na środowisko życiowe ptactwa związanego z ekosystemem wodnym .
 
Działania te obejmują seminaria, festiwale, ogłoszenie nowych obszarów Ramsar, artykuły prasowe, wywiady radiowe i telewizyjne.
Tematem przewodnim Światowego Dnia Mokradeł 2012 są „Mokradła i Turystyka”.
 
Już dawno dowiedziono, że turystyka związana z mokradłami zapewnia szereg korzyści zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Dochód, jaki przynosi, jest źródłem utrzymania zrównoważonego rozwoju oraz  zdrowego klimatu do życia dla ludzi i zwierząt.
 

Co najmniej 35% obszarów Ramsar na  świecie notuje rekordową aktywność turystyczną i ma to pokrycie we wszystkich regionach. 
 
Podkreślić warto, że turystyka jest tylko jedną z korzyści, a tereny podmokłe dostarczają czystej wody, kumulują dwutlenek węgla, dostarczają leków i chronią przed powodziami. Wraz ze wzrostem zainteresowania terenami bagiennymi, ważnym jest wypracowanie dobrej praktyki turystycznej w okolicach mokradeł i edukowanie turystów.
 
Podsumowując, tereny podmokłe pozwalają ludziom zregenerować siły, obcować z przyrodą, wpływają na  ekonomię i różnorodność biologiczną. Świadomy ruch turystyczny to cel, jaki założono na rok 2012 w ramach zintegrowanej turystyki na cennych obszarach mokradłowych.
 

W Polsce oprócz Biebrzańskiego Parku Narodowego specjalne obszary wodno-błotne stanowią: 
Park Narodowy Ujście Warty, Poleski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Rezerwat Przyrody Jezioro Łuknajno, Rezerwat Przyrody Świdwie, Słowiński Park Narodowy, Stawy Milickie w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy, rezerwat przyrody Jezioro Karaś, Rezerwat Przyrody Jezioro Siedmiu Wysp, Rezerwat Przyrody Jezioro Drużno oraz Torfowiska w Karkonoskim Parku Narodowym.
 
Więcej o Konwencji Ramsar
Pobierz Plakat