Bagna są Dobre

2 lutego to Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku świętujemy pod hasłem: Mokradła dla zrównoważonej przyszłości miast.


Od zawsze ludzi ciągnęło do bagien, zakładali swoje osady w pobliżu wody, to nad rzekami zaczęły się wielkie cywilizacje. Pierwsze miasta wyrosły na terenach podmokłych rzeki Tygrys i Eufrat. Na tych żyznych równinach pierwsi osadnicy mogli korzystać z wody na co dzień, praktykować rolnictwo i transportować swoje towary rzeką. Obecnie połowa ludzkości, około 4 miliardy ludzi mieszka w miastach. W 2050 roku ta proporcja osiągnie 66% - ludzie przenoszą się do miast w poszukiwaniu pracy i tętniącego życia społecznego. Miasta odpowiadają za około 80% globalnych wyników gospodarczych. W miarę powiększania się miast i rosnącego popytu na grunty, rośnie zagrożenie dla mokradeł. Są niszczone, osuszane, zabudowywane. Jednak jeśli pozostaną nietknięte lub odrestaurowane, miejskie mokradła będą żyły:

Ograniczą powodzie
Mokradła pełnią rolę gigantycznych gąbek, które pochłaniają wody gruntowe. Rzeki, stawy, jeziora i bagna pochłaniają i magazynują intensywne opady deszczu. W miastach nadmorskich, słone bagna i namorzyny działają jak bufor przeciwko falom sztormowym.

Uzupełnią wodę pitną
Akweny wód podziemnych, wody deszczowe i rzeki są źródłem prawie całej wody pitnej. Mokradła filtrują wodę, która przedostaje się do warstw wodonośnych, pomagając uzupełniać to ważne źródło wody. Ochrona rzek, a także ograniczenie szkodliwych wycieków pomaga również chronić zaopatrzenie wodę.

Filtrują i poprawią jakość wody
Gleba bogata w muły i bujna roślinność na mokradłach działają jak filtry, które pochłaniają szkodliwe toksyny, pestycydy rolnicze i odpady przemysłowe. Miejskie mokradła pomagają również w oczyszczaniu ścieków gospodarstw domowych.

Poprawią jakość powietrza w miastach
Mokradła promieniują wilgotnym powietrzem dzięki ich dużej zawartości wody i bogatemu życiu roślinnemu. To naturalnie schładza powietrze w okolicy dając ulgę tropikalnym miasto, a także tym znajdującym się w klimacie suchym.

Zadbają o dobre samopoczucie
Jeśli utrzymane w formie jako tereny zielone w miastach, mokradła oferują mieszkańcom przestrzeń do rekreacji i dostęp do różnorodności roślin i zwierząt. Badania potwierdzają, że kontakt z naturą zmniejsza stres i poprawia nasze zdrowie.

Umożliwią ludziom zarabianie na życie
Wiele gatunków ryb rozmnaża się na mokradłach czyniąc z nich popularne łowiska. Mokradła zapewniają trzciny i trawy do tkactwa, dostarczają roślin leczniczych i owoców – cennych towarów dla lokalnej społeczności. Mokradła również przyciągają turystów, a turystyka to ważne źródło miejsc pracy.
 
Zapraszamy do pobrania aplikacji na Twojego smartfona i tablet „Ptaki Mokradeł”. W aplikacji znajdziecie opisy i zdjęcia  8 typów siedlisk mokradłowych (łąki wilgotne, łąki świeże, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe,młaki, turzycowiska niskie i wysokie, trzcinowiska, szuwary, torfowiska niskie i wysokie), 30 gatunków ptaków wodno-błotnych, 20 gatunków owadów, 10 gatunków płazów, oraz 60 gatunków roślin.
http://mokradla.eu/aplikacja-ptaki-mokradel.html
Aplikację dostępna jest bezpłatnie na systemy:
Apple
Google
Microsoft

Zapraszamy również do obejrzenia niesamowitych zdjęć z Polderu Północnego Witnica oraz innych bagien Polski.
Album "Bagna są dobre!"

Zachęcamy również do posłuchania audycji „Dlaczego bagna są dobre?” opowiada Paweł Sidło
 
Poland adds three new Sites to the Ramsar List

Fot. Mateusz Matysiak