Bagna są Dobre

Nowy rok został przez ONZ ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. W związku z tym Światowy Dzień Mokradeł przebiegać będzie pod hasłem „Mokradła i Rolnictwo: Partnerstwo dla wzrostu gospodarczego.” Obowiązujące hasło doskonale wpisuje się w tematykę związaną z mokradłami, ponieważ rolnictwo od zawsze było związane z tymi terenami. Obszary podmokłe są często postrzegane jako bariera dla rolnictwa i w związku z tym, mimo wielu korzyści, jakie oferują, są osuszane i niszczone. Ostatnie lata przynoszą jednak istotne zmiany w postrzeganiu mokradeł i coraz częściej wprowadzane są dobre praktyki rolnicze, pozwalające na racjonalne z nich korzystanie z pożytkiem dla rolnictwa, jak i samych terenów bagiennych.  Światowy Dzień Mokradeł obchodzimy 2 lutego i jest to data upamiętniająca podpisanie Konwencji Ramsarskiej w 1971 roku. Więcej informacji na stronie:  http://bit.ly/1gdfBD5. W zakładce media, znajdującej się na naszej stronie, możecie Państwo pobrać broszurę wydaną przez Konwencję Ramsarską, przedstawiającą wzajemne relacje panujące pomiędzy rolnictwem i terenami bagiennymi.