Aktualności

 

       W piątek (26.10.2012) uczestniczyliśmy w spotkaniu, na które zostaliśmy zaproszeni przez Komisję Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Witnicy. Było to kolejne zebranie się  Komisji, w którym udział wzięli przedstawiciele stowarzyszenia Ptaki Polskie. Na spotkaniu  poruszane były tematy dotyczące projektu pt. „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap2” LIFE09 NAT/PL/000257. Szczególne zainteresowanie budził postęp prac mających na celu przywrócenie sprawnego funkcjonowania systemu melioracyjnego. Komisja udała się w tym celu na Polder Północny położony w Parku Narodowym „Ujście Warty” aby dokonać oceny. Tym razem  nie było zastrzeżeń co do słuszności założeń i wykonywania projektu, ponadto członkowie Komisji nie wykazywali niepokoju co do wpływu projektu na grunty prywatne. W czasie rozmów padały sugestie o konieczności podjęcia tematu przeprowadzenia renowacji sieci melioracyjnej, również na działkach prywatnych przylegających bezpośrednio do terenu, na którym prowadzony jest projekt. Zastanawiano się nad możliwościami pozyskania funduszy na ten cel. Zapowiedziane zostało kolejne zebranie robocze, na którym wspólnie zastanowimy się, jakie są realne możliwości pozyskania takich środków.