Bagna są Dobre

Dnia 14.05.2014 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy odbyło się spotkanie przybliżające mieszkańcom projekt pt. „ Bagna są Dobre!”. Oprócz założeń i postępów w realizacji projektu, przedstawione zostały sylwetki ptaków zamieszkujących okoliczne mokradła. W spotkaniu udział wzięli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież oraz szereg osób zainteresowanych tematyką ptasią i mokradłową.