Bagna są Dobre

 

  12 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy odbyło się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych aktualnie trwającymi pracami nad sporządzeniem projektów planów ochrony dla Parku Narodowego „Ujście Warty" oraz obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Michał Bielewicz, a także Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” Konrad Wypychowski. Na spotkaniu omówiono poszczególne zagrożenia związane z tym obszarem, a także zaprezentowano wstępne wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji.

Organizator tj. Klub Przyrodników zachęcał wszystkich przybyłych do zgłaszania wszelkich uwag i wniosków, szczególnie dotyczyło to osób żyjących i gospodarujących na tym terenie w celu wypracowania zasad ochrony przedmiotowego obszaru, aby były one maksymalnie skuteczne dla ochrony jego wartości przyrodniczych, a minimalnie uciążliwe dla ludzi.

Informacje o sieci ekologicznej Natura 2000: natura2000.gdos.gov.pl/

Oficjalna strona Parku Narodowego "Ujście Warty": www.pnujsciewarty.gov.pl/

Uwagi dotyczące planu ochrony można zgłaszać pod adresem: www.mggp.com.pl lub www.kp.org.pl/