Bagna są Dobre

Zakończyliśmy prace na Polderze Północnym Witnica polegające na odbudowie i remoncie urządzeń hydrotechnicznych: 

4 jazy 

3 przepławki dla ryb i 2 kładki nad przepławkami 

6 przepustów drogowych 

41 budowli piętrzących wpustowo-spustowych.

 

Obecnie urządzenia te pracują już dla ptaków. Woda w rowach melioracyjnych tzw. szczegółowych piętrzona jest do poziomu nawet 80 cm podad poziom wody w Starej Warcie. Dzięki temu po raz pierwszy o wielu wielu lat siedliska na obszarze Polderu Północnego Witnica nie ulegją osuszeniu jeszcze przed sezonem lęgowym, jak to było zanim rozpoczęliśmy projekt Bagna są dobre! 

Ptaki siewkowe (np. kszyk i czajka), kaczki i łabędzie mają teraz wystarczająco dużo wody, aby swobodnie przystępować do lęgów. Rowy szczegołowe, które poddaliśmy konserwacji w ramach projektu, wypełnione są wodą. Co najmniej taki poziom wody chcemy utrzymywać w sezonie lęgowym, aby zapewnić ptakom optymalne warunki do rozrodu. 

 

Urządzenia pięrzące na rowach szczegółowych (tzw. zastawki): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeden z czterech odbudowanych jazów z przepławką dla ryb: