Bagna są Dobre

Ubiegły rok był szczególnie suchy przyczyniając się do wielu niekorzystnych zmian siedlisk ptaków wodno-błotnych. Miniona zima nie przyniosła obfitych opadów śniegu lub opadów deszczu, które zasiliłyby w wodę zagrożone siedliska mokradłowe.  

Dlatego też, w ramach projektu Bagna są dobre!, po otrzymaniu pozwolenia na budowę, podjęliśmy działania zmierzająca do spowolnieniu odpływu wód powierzchniowych z Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica z obszarów najbardziej zagrożonych przesuszeniem.

W okresie wiosennym planujemy odbudowę około 20 budowli, które pomogą nam w ochronie siedlisk lęgowych ptaków siewkowych i blaszkodziobych.

Do wykonania wybrano tylko takie budowle, które mają kluczowe znacznie dla zapewnienia poprawnego uwilgotnienia terenu w zasięgu ich oddziaływania.

Wszystkie lokalizacje zostały wskazane w taki sposób aby zminimalizować penetrację obszaru Obwodu Ochronnego Polder Pomocny – Witnica.

Obiekty planowane do przebudowy położone przy głównych ciągach komunikacyjnych, a część z nich zlokalizowana jest wręcz przy drogach publicznych.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji środowiskowej.

Prace prowadzone będą pod ścisłym nadzorem przyrodniczym wykonywanym przez specjalistów działu ochrony przyrody i monitoringu Parku Narodowego "Ujście Warty", a pracownicy wykonawcy zostaną

przeszkoleni w zakresie postępowania mającego zapewnić ochrony drobnych zwierząt: płazów, gadów i ssaków w trakcie wykonywania prac budowlanych.

Wykonywanie prac będzie ograniczone do pory dziennej. W ramach realizacji prac nie będą wykonywane tzw. prace ziemne. Prace będą polegały na demontażu istniejących elementów budowli i montażu nowych kwalifikujące się jako roboty towarzyszące i wykończeniowe w tym umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym humusowanie skarp materiałem dowiezionym z zewnątrz.