Bagna są Dobre

 

Nie spodziewajmy się, że uraczy nas choćby najskromniejszą pieśnią. Właściwie to tylko za pomocą dziobu potrafi wyrazić emocje. Władca łąk i wiejskiego krajobrazu. Synantrop. To człowiek stworzył mu doskonałe warunki wylesiając ogromne obszary na potrzeby upraw. On czując się zobowiązany od wieków dostarczał ludziom potomstwa. Naukowcy do dziś starają się powiązać fakt zmniejszającej się liczebności bocianów białych z niżem demograficznym w Europie.Najczęściej dostrzec je możemy jak biorą udział we wszelkiego rodzaju pracach polowych. Na swych długich czerwonych nogach dostojnie przemierzają świeżo skoszone łąki w poszukiwaniu pokarmu. W doborze pożywienia nie wybredne: zadowolą się zarówno łasicą, gryzoniem, pisklęciem, rybą, a nawet drobnymi owadami. Żaby wbrew pozorom nie stanowią głównego menu tego ptaka. Niektóre osobniki dożywają 25 roku życia, ale statystycznie tylko 8-9. Pierwotnie swoje ogromne mieszkania dochodzące wagą do 1000 kilogramów budowały na drzewach i skałach. W ciągu wieków ich upodobania dotyczące wyboru miejsca na gniazdowanie ulegały zmianom. Była już moda na dachy pokryte strzechą, nieczynne kominy, a dziś najchętniej wybierane są słupy linii energetycznej. Kiedy pokarmu jest pod dostatkiem zdarza się, że gniazdują w koloniach tworząc całe społeczności. Z siedzib bocianów korzysta wielu dzikich lokatorów, wśród których prym wiodą mazurki, szpaki, kawki, a także pliszki. Lotnik, jakich mało, doskonale wykorzystuje ciepłe prądy powietrza, aby szybować bez wysiłku. Tą techniką dociera do Afryki gdzie zimuje. Niestety tam coraz częściej pada ofiarą pestycydów stosowanych coraz powszechniej w celu zlikwidowania szarańczy-głównego pokarmu bocianów. Ptakom zagrażają również linie wysokiego napięcia, porzucone sznurki, oraz przekształcenia krajobrazu w tym szczególnie osuszanie terenów podmokłych. Dlatego tak ważne jest zachowanie ich chociażby dla bociana, ptaka, z którym wiąże się tyle legend, wierzeń i przysłów. Ptak ten jest gatunkiem wskaźnikowym i parasolowym, chroniąc bociany i ich siedliska zabezpieczamy miejsca lęgowe i żerowiskowe dla wielu innych gatunków roślin i zwierząt. Korzystają na tym min. owady, płazy, drobne ssaki, a także ptaki krajobrazu rolniczego: czajki, rycyki, krwawodzioby i bekasy, których liczebność w Europie zmalała w ostatnim czasie nawet o 40%.