Bagna są Dobre

 

            Do cyklicznych już zaliczyć można spotkania z dziećmi ze szkoły podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy. Nasze warsztaty cieszą się sporą popularnością i zainteresowaniem, a uczniowie chętnie w nich uczestniczą ( Działania D7). Tym razem postanowiliśmy zamienić „ciasne” zajęcia w klasach, na przestrzenne, czyli terenowe. W czasie wędrówki dzieci zadawały tysiące pytań dotyczących zarówno spotykanych przez nas roślin jak i owadów i ptaków. Omawiane były zależności pomiędzy poszczególnymi grupami organizmów. W międzyczasie wysłuchaliśmy kilku ptasich koncertów, a także próbowaliśmy zidentyfikować znalezione piórka. Uczyliśmy się korzystać z pomocy naukowych takich jak lornetki oraz lupy. Mamy nadzieję, że spotkania te zaowocują w przyszłości i uda się rozbudzić wśród dzieci zainteresowanie naukami przyrodniczymi oraz nauczyć szacunku do środowiska naturalnego. Zostaliśmy zaproszeni na kolejne spotkania z uczniami oraz grupą harcerzy, za co serdecznie dziękujemy zarówno Panu Arturowi Maśnikowi –Dyrektorowi szkoły oraz Paniom nauczycielkom, a w szczególności Joannie Klimek oraz Annie Więckowskiej.