Bagna są Dobre

    Wszystkich tych, którzy w tym roku wybierają się na festiwal Przystanek Woodstock, miło nam jest poinformować, że My także bierzemy w nim udział. Jest to największa cykliczna impreza odbywająca się regionie. Podczas dni festiwalowych będziemy opowiadać o projekcie Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są dobre! Etap 2. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze stoisko, które będzie ulokowane w strefie NGO. Oprócz informacji dotyczących prowadzonego przez nas projektu, będzie można dowiedzieć  się m.in. o Programie LIFE, jako instrumencie finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony i poprawy jakości środowiska. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zapoznania się z naszymi materiałami promocyjnymi.

Serdecznie Zapraszamy!