Bagna są Dobre

W związku z obniżeniem się stanu wód, na Polder Północny powróciły koparki. Ich obecność związana jest z pracami konserwacyjnymi, prowadzonymi w ramach projektu pt. Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! (Działanie C5). Mimo dość intensywnych opadów deszczu, jakie miały miejsce w ostatnim czasie warunki do prowadzenia prac ziemnych są sprzyjające. Do wyczyszczenia pozostało 62 kilometry rowów melioracyjnych. Przypominamy, że celem przywrócenia drożności sieci melioracyjnej, jest sprawne zarządzanie reżimem wodnym na terenie Polderu Północnego w taki sposób, aby przywrócić odpowiednie warunki dla ptaków siedlisk otwartych. Pieniądze pochodzące z programu Life+, pozwolą na utrzymanie odpowiedniego poziomu wody na tym terenie w okresie wiosennym, a także na obniżenie go, po sezonie lęgowym ptaków, aby umożliwić wykoszenie łąk.