Bagna są Dobre

W dniu 15 lutego br. projekt Bagna są dobre! Etap 2 (LIFE09/NAT/PL/000257) uzyskał pozwolenie wodno-prawne do realizacji działań C1-C4 na obszarze Polderu Północnego Witnica. Działania te zakładają konserwację i odbudowę wybranych urządzeń melioracyjnych, które wykorzystywane będą do poprawy warunków hydrologicznych na siedliskach ptaków wodno-błotnych.

Zatrzymanie nadmiernego odpływu wód z Polderu w sezonie lęgowym oraz w czasie migracji i zimowania ptaków jest kluczowym celem wdrażanego projektu. Jednocześnie odnowione urządzenia pozwolą na regulowanie poziomu wód na Polderze pod kątem umożliwienia wykonania działań ochronnych na siedliskach w postaci wykaszania i/lub wypasu krów. Działania te prowadzone będę po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków.