Bagna są Dobre

W dniu 22 marca br. Współbeneficjent projektu Bagna są dobre! Park Narodowy „Ujście Warty” otrzymał Decyzję nr 145/16 zatwierdzającą projekt budowlany i wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę obejmujące: budowę, przebudowę i remont budowli piętrzących wpustowo-spustowych, przepustów drogowych, zastawek.

Tym samym w najbliższym czasie będziemy mogli rozpocząć ostatni, ale też najważniejszy etap projektu, który pozwoli na aktywne spowalnianie odpływu wód z obszaru ochronnego Polder Północny Witnica.

Działania te pozwolą na zwiększenie uwilgotnienia kluczowych miejsc lęgowych ptaków przy jednoczesnym uniknięciu potencjalnych szkód na obszarach rolnych poza granicami Parku.