Bagna są Dobre

W dniu 28 października 2016 r. projekt Bagna są dobre! Etap 2 (LIFE09/NAT/PL/000257) uzyskał ostatnie już pozwolenie na budowę konieczne do zakończenia realizacji działań C1-C4 na obszarze Polderu Północnego Witnica. Działania te zakładają konserwację i odbudowę wybranych urządzeń melioracyjnych, które wykorzystywane będą do poprawy warunków hydrologicznych na siedliskach ptaków wodno-błotnych. Końcowe budowle, które właśnie otrzymaliśmy pozwolenie, dotyczy budowy czterech  jazów oraz trzech przepławek dla ryb.

 

Zadaniem jazów jest spowolnienie odpływu wód w kanałach melioracji podstawowej, a przez to utrzymanie poziomu wód powierzchniowych w rowach melioracji szczegółowej. Zapewnia to odpowiedną wilgotność na siedliskach ptaków lęgowych Polderu Północnego Witnica. 

 

Zatrzymanie nadmiernego odpływu wód z Polderu w sezonie lęgowym oraz w czasie migracji i zimowania ptaków jest kluczowym celem wdrażanego projektu. Jednocześnie odnowione urządzenia pozwolą na regulowanie poziomu wód na Polderze pod kątem umożliwienia wykonania działań ochronnych na siedliskach w postaci wykaszania i/lub wypasu krów. Działania te prowadzone będę po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków.

pozwolenie na budowę