Bagna są Dobre

Ponad dwa miesiące temu pisaliśmy o rozpoczęciu pracy urządzeń melioracyjnych na Polderze Północnym Witnica, które wyremontowane zostały dla poprawienia warunków hydrologicznych na tym terenie, co w najbliższej przyszłości ma przyczynić się do wzrostu liczebności ptaków wodno-błotnych na tym obszarze.  

 

Dzisiaj tereny prac są już nie do poznania. Nasypy i obwałowania porosły roślinnością zielną, a w przepławkach przy jazach obserwować można przepływające ławice drobnych ryb. 

 

Urządzenia działają bez zarzutu. Przytrzymują wodę na terenach zagrożonych przesuszeniem oraz sprzyjają "wtłaczaniu" wody w rowy, w których jej brak. 

 

Wraz z przedstawicielami Rady Naukowej Parku Narodowego "Ujście Warty" odwiedziliśmy Polder Północny Witnica, aby przyjrzeć się bieżącemu funkcjonowaniu urządzeń oraz ocenić tempo w jakim przyroda wraca w miejsca realizacji działań hydrotechnicznych. 

 

Popatrzmy jak jest teraz: