Wydarzenia
"Piknik z Naturą" - Chyrzyno, Słońsk.
 
Miesiąc maj minął nam pod znakiem spotkań oraz imprez, w których mieliśmy przyjemność brać udział. Wszystkie eventy miały charakter informacyjny i odbyły się w większości z okazji 20- lecia istnienia instrumentu finansowego LIFE+. Od początku maja byliśmy min. na Zlocie Rzeczpospolitej Ptasiej, Dniu Informacyjnym LIFE+ w Warszawie połączonym z obchodami 20-lecia oraz na Zlocie Ptaków Polskich w Goniądzu. Podczas tych spotkań przybliżaliśmy wszystkim zainteresowanym projekty, jakie realizujemy w Stowarzyszeniu Ptaki Polskie. Zarówno Bagna są dobre! jak i Orlik Ptak Jakich Mało cieszyły się niepomiernie ogromnym zainteresowaniem. Zwieńczeniem obchodów była jedna z największych chyba imprez, jaka odbyła się w Słońsku pod nazwą „Pikniku z Naturą”. Poruszano na nim min. tematykę Sieci Natura 2000 (wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody), która została utworzona na mocy Dyrektywy siedliskowej, uchwalonej jednomyślnie przez państwa Unii Europejskiej w 1992 roku. Organizatorem spotkania pomiędzy przedstawicielami Komisji Europejskiej a samorządami, reprezentantami polskich organów ochrony przyrody oraz administracji Republiki Federalnej Niemiec z drugiej strony, było Ministerstwo Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Gospodarzami wydarzenia Park Narodowy „Ujście Warty” oraz gmina Słońsk i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorzy w ramach obchodów przygotowali panel dyskusyjny dotyczący osiągnięć programów Natura2000 oraz LIFE, który odbył się w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie. W parku w Słońsku odbył się natomiast festyn edukacyjny, poruszający tematykę obszarów specjalnej ochrony skierowany głównie do dzieci i młodzieży. Na biorących udział w „Pikniku z Naturą” czekało wiele atrakcji takich jak quizy, konkursy, układanie "żywego" logo Natura 2000 , warsztaty oraz prezentacje premiowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi będącymi narzędziami służącymi promocji projektów. Nasze stoisko odwiedziło ponad 2000 osób w tym około 1000 dzieci. Do wszystkich trafiły nasze foldery, plakaty promocyjne oraz ulotki. Nieustannie przez 8 godzin namiot nasz był obiektem najczęściej odwiedzanym, a szczęśliwcy, którzy wykazali się odpowiednią wiedzą związaną z prowadzonymi przez nas projektami Bagna Są Dobre!,Orlik Ptak Jakich Mało, a także Bądź na Ptak! odchodzili z pożądanymi „torbami” projektowymi. Cieszymy się niepomiernie, że udało nam się dotrzeć z informacjami do tak szerokiego grona odbiorców, a instrumentowi LIFE+ z okazji 20 urodzin życzymy jeszcze raz 100lat!