Aktualności

Teren Parku to nie tylko atrakcyjne miejsce lęgowe ptaków wodno-błotnych. Jak co roku ciągną tu rzesze żurawi, kaczek i przede wszystkim gęsi? Powodem tak licznie przybywającej tu braci skrzydlatej jest coroczna wymiana ptasich „kreacji” tych bardziej i mniej wymyślnych. Pierzowisko, bo o nim tu mowa, to bezpieczny i mało dostępny dla drapieżników obszar, na którym ptaki dokonują corocznej wymiany piór. Pierzenie się ptaków ma za zadanie pozbycie się starych, zniszczonych i nie rzadko połamanych piór na nowe. Nie jest to jednak jedyna przyczyna corocznej wymiany. Kolorowe w okresie lęgowym samce pozbywają się chętnie piór, aby poza sezonem nie stać się łatwą zdobyczą drapieżników. U samic często jest odwrotnie i zlewające się ze środowiskiem wysiadujące ptasie mamy czują się bezpieczniej. Również osobniki młodociane osiągając dojrzałość sygnalizują to zmianą upierzenia. Będąc, zatem w szacie młodocianej nie są konkurencją dla dorosłych samców i nie stają się obiektem ataków. Okresowa zmiana upierzenia ptaków zachodzi z reguły 2 lub 3 razy w roku u kaczek, natomiast 1 raz u szponiastych i wróblowatych. Czasami, jak ma to miejsce u żurawi, co 2-3 lata i może przebiegać dość gwałtownie (można wtedy znaleźć na stosunkowo nie wielkiej przestrzeni dużo piór tego ptaka). Czerwiec i lipiec to okres intensywnego pierzenia się, warto, więc w tym czasie zwrócić szczególną uwagę na „zagubione” przez ptaki pióra. Znaleziska takie pozwalają stwierdzić i określić rzadki gatunek, którego obserwacja w normalnych warunkach jest trudna ze względu na prowadzenie skrytego trybu życia.