Bagna są Dobre

Dobiega końca piąty etap prac, związanych z konserwacją rowów  na Polderze Północnym Witnica w Parku Narodowym „Ujście Warty”(Działanie C5) . Pomimo trudnych warunków związanych z wysokim poziomem wody, koparki pracują nieustannie. Przypominamy, że konserwacja i przywrócenie sprawnego systemu melioracji jest warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu pt. „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Etap 2”. Mamy nadzieję, że pomimo niesprzyjających warunków,  uda się zamknąć ten etap do końca miesiąca.