Aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ
W PARKU NARODOWYM „UJŚCIE WARTY”

Od wielu lat w Parku Narodowym „Ujście Warty”, w okolicach 2 lutego, obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Właśnie 2 lutego, w 1971 r., w irańskim mieście Ramsar została przyjęta Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptaków wodnych i błotnych, zwana Konwencją RAMSAR. Polska ratyfikowała konwencję w 1978 r., jednocześnie zobowiązując się do wskazywania i ochrony najcenniejszych mokradeł na swoim terenie. Obecnie jest ich w Polsce 13, na całym świecie zaś 2065, o łącznej powierzchni ponad 197 mln ha. Park Narodowy „Ujście Warty” jest jednym z najcenniejszych w Polsce obszarów podmokłych i został wpisany na Listę Konwencji Ramsar w 1984 r. (wtedy jako rezerwat przyrody „Słońsk”).

 

Światowy Dzień Mokradeł co roku obchodzony jest pod innym hasłem - tegoroczne brzmi „Mokradła dla ochrony wody”. Mokradła spełniają szereg ważnych funkcji, a w tym roku należałoby podkreślić przede wszystkim to, że obszary te: magazynują wodę, gdy jest jej w nadmiarze, przez co m.in. ryzyko powodzi jest mniejsze, a uwalniają ją, gdy jej brakuje;  pomagają oczyszczać wodę z nadmiaru substancji odżywczych pochodzących z działalności człowieka wykorzystując je np. do wzrostu roślin, asymilują nadmiar dwutlenku węgla z atmosfery, co łagodzi zmiany klimatu, a przede wszystkim są wyjątkowym siedliskiem, które „zamieszkuje” niezliczona ilość organizmów żywych.

Podobnie jak w poprzednich latach, Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza wszystkich chętnych na obchody Światowego Dnia Mokradeł do Chyrzyna, w niedzielę - 03 lutego.

 

Program imprezy (Chyrzyno, 03 lutego, godz. 11:00)

  • Otwarcie imprezy.
  • „Mokradłowe sprawy” – prezentacja dotycząca Konwencji Ramsar i znaczenia mokradeł (Kamila Blatkiewicz).
  • „Ptaki w wierszu i piosence” - występy dzieci z przedszkola BAJKA z Kostrzyna nad Odrą.
  • Wycieczka w teren z przewodnikiem*

Dodatkowe atrakcje:

  • Wystawa fotograficzna pt. „Tam, gdzie Warta kończy swój bieg” autorstwa A. Tabora i P. Szymońskiego.
  • Poczęstunek „rodem z mokradeł”.

* Około godz. 12:30 - wycieczka z przewodnikiem na ścieżkę przyrodniczą „Ptasim szlakiem” lub „Olszynki”. Zapewniamy lornetki i lunety. Wycieczka jest przeznaczona dla turystów indywidualnych. Przypominamy o odpowiednim ubiorze w teren!

Uwaga! Dojazd na ścieżkę przyrodniczą we własnym zakresie. Nie zapewniamy transportu.

W godz. Od 10:00 – 14:00 można bezpłatnie wejść na wieżę widokową i zwiedzić ośrodek edukacyjny Parku. Serdecznie zapraszamy!!!