Bagna są Dobre

 

Jednymi z najczęstszych szponiastych pensjonariuszy ośrodków rehabilitacji ptaków są Bieliki – ptaki związane z mokradłami takimi jakie występują np. w regionie Ujścia Warty.

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN, który już od ponad 15 lat uczestniczy w programie odbudowy populacji Sokoła Wędrownego, gatunku który jest wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt w kategorii CR, czyli skrajnie zagrożony, tym razem we współpracy ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie, wspiera inne ptaki, które w dzisiejszej rzeczywistości same bronić się już nie mogą: ostatnie polskie orły i ich kuzynów - inne ptaki drapieżne.

 

Wspólnie będziemy o nich pisać i chronić miejsca, w których żyją. Chcemy, żebyście poznali te wspaniałe ptaki – ich życie i problemy. Tych bardziej pechowych, będziemy leczyć w zaprzyjaźnionych ośrodkach rehabilitacji w całej Polsce.

 

Więcej o projekcie dowiesz się na naszej stronie Orlen dla Orłów!