Bagna są Dobre

 

Odbiór pierwszego etapu prac związanych z konserwacją rowów melioracji szczegółowej na terenie Polderu Północnego.

 

Dnia 14.09.2012 odbyło się spotkanie na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. Jego celem było odebranie pierwszego etapu prac konserwacji rowów szczegółowych wykonanych na terenie Polderu Północnego 9 Działanie C5). Odbioru dokonała komisja w składzie:

1.Roman Skudynowski - przedstawiciel inwestora Parku Narodowego „Ujście Warty”

2.Jerzy Włodarczyk - inspektor nadzoru inwestorskiego

3.Paweł Lenczewski - pełnomocnik wykonawcy

4.Tomasz Oczkowski – Ptaki Polskie - koordynator projektu „Bagna są Dobre!”

5.Tomasz Bocian - Koordynator ds. działań Parku w ramach projektu.

       Odbiór dotyczył zakończonych prac w kompleksach nr 25, 27 i 28, na których przywrócono drożność rowów melioracji szczegółowej o długości 41 km. Trwający sezon lęgowy ptaków oraz konieczność przeprowadzenia poprawek przez wykonawcę spowodowały opóźnienie w ukończeniu pierwszego etapu. Obecnie wykonawca podjął działania w ramach drugiego etapu w okolicach Dąbroszyna. Udrożnienie rowów w tej części Polderu pozwoli na kontynuowanie prac w jego części wschodniej.