Bagna są Dobre

 

Zapytani o zwierzę kojarzące się z bagnami bez wahania wymienimy łosia. Należy do największych ssaków zamieszkujących tereny mokradłowe. Prawdziwy król niedostępnych, zalanych łąk i olsów.

     W cieniu łosia, a właściwie w cieniu jego kopyt żyje mały ssak, który według nas bardziej zasługuje na miano władcy, doskonale przystosowany do środowiska bagiennego nornik północny. Ten niewielki ssak nie należy do specjalnie wybrednych, jeśli chodzi o pokarm. Zadowala się tym, co jest w stanie znaleźć w środowisku, w którym żyje, czyli: zielonymi pędami turzyc oraz bulwami i kłączami roślin mokradłowych. Turzyce, które są podstawą diety nornika to trudny do strawienia i mało wartościowy pokarm, jednak dzięki wydajnemu układowi pokarmowemu, wspomaganemu przez symbiotyczne mikroorganizmy, nornik jest w stanie wykorzystać wszystko, co wartościowe ze swego posiłku. 

 

Rys.: http://www.ecosystema.ru/08nature/mamm/125.htm

 

Jak to bywa na mokradłach, aby się posilić musi radzić sobie w wodzie, a nawet wpław pokonywać, co głębsze rozlewiska. Z racji tego, iż nornik jest mały i ma raczej krótkie nogi musiał nauczyć się pływać i wyszło mu to bardzo dobrze, gdyż potrafi nawet nurkować. Dość znacznym problemem życia na mokradłach jest niewielka ilość suchych schronień i miejsc nadających się do ich zbudowania. Dla nornika nie stanowi to jednak problemu. Większość gryzoni kopie nory, ale ze względów na zmieniający się gwałtownie poziom wody, norniki odpoczywają, śpią i wychowują młode w gniazdach zbudowanych z suchych liści ułożonych na kępie turzyc nad powierzchnią wody.

Życie tego gryzonia upływa bardzo szybko. Błyskawicznie przemieszcza się z kryjówki do miejsc żerowiskowych, szybko się rozmnaża i ginie. Dzieli los wielu innych drobnych ssaków, stanowiących podstawę diety drapieżników zamieszkujących bagna. Czyhają na niego: sowy, łasice, gronostaje, lisy, błotniaki.  Od ilości norników zależy czy w danym roku sowom błotnym, łasicom, gronostajom i błotniakom uda się wychować młode, czy też nie. Nie dziwi, więc, że statystyczny nornik żyje tylko kilka tygodni.

Gdzie możemy go spotkać? Patrzmy uważnie pod nogi. Zamieszkuje wszystkie środowiska mokradłowe, i z racji tego, iż jest stworzeniem aktywnym całą dobę, mamy szansę dostrzec go, śpieszącego załatwiać swoje życiowe sprawy.