Aktualności

 

     W dniach 16-17 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Ligę Ochrony Ptaków(LPO).Jest to największa organizacja zajmująca się ochroną przyrody we Francji, której celem głównym jest ochrona ptaków. Tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w Angers była próba pogodzenia idei ochrony przyrody z interesami współczesnego rolnictwa. Zaproszeni goście wymieniali się swoimi doświadczeniami w budowaniu pozytywnego wizerunku oraz poprawnych relacji społecznych w prowadzonych przez siebie projektach LIFE+. Podczas tych dwóch dni każdy miał szansę przedstawić swój projekt, opowiedzieć o przeszkodach, jakie napotyka on w czasie realizacji, a następnie dyskutowano o możliwościach rozwiązania danego problemu oraz poszukiwano jego źródeł. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci projektów LIFE+ z takich krajów jak: Rumunia LIFE08 NAT/RO/000502, Polska LIFE08 oraz LIFE09 NAT/PL/000257, NAT/PL/510, Szwecja LIFE11NAT/S/848, Słowenia LIFE11 NAT/SI/880, Belgia LIFE11 NAT/BE/001060, Dania LIFE11 NAT/DK894, Francja LIFE10 NAT/FR/00019.

Przedstawiając nasz projekt mówiliśmy głównie o znaczeniu ekstensywnego wykorzystywania łąk dla ochrony ptaków oraz o przeciwpowodziowej funkcji mokradeł. Pierwszego dnia po zakończeniu panelu dyskusyjnego udaliśmy się na miejsce, w którym prowadzony jest projekt ochrony derkacza. Organizatorom serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu. Pokazało ono jak ważna jest współpraca i wymiana doświadczeń oraz spojrzenie na problemy nie tylko z punktu widzenia poszczególnych projektów, ale i państw.