Bagna są Dobre

W dniach 14-17 01.2014 odbyła się w naszej siedzibie kontrola realizacji umowy 502/2010/Wn-04/OP-WK/1F/D z dn. 28.09.2010 r. pn. "Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym "Ujście Warty" poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są dobre! Etap 2". Pan Krzysztof Moczulski, przedstawiciel NFOŚiGW podczas wizytacji sprawdzał czy wszystkie procedury i przetargi odbywały się zgodnie z wytycznymi grantodawców. Jako podsumowanie powstał raport opisujący stan zaawansowania w realizacji projektu.