Wydarzenia

Bonn, 17 maj 2012 - Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO) i organizacja pozarządowa do spraw mokradeł stworzyły nową międzynarodową organizację. Inicjatywa została ustanowiona w celu zwiększenia świadomości na temat sposobu wykorzystania, ochrony, rekonstrukcji i zrównoważonego użytkowania torfowisk, które mogą zmniejszyć globalną emisję gazów cieplarnianych.

W ramach tych działań wydana została min. publikacja: "Torfowiska - wytyczne dla łagodzenia zmian klimatu
poprzez ochronę, odtwarzanie i zrównoważone korzystanie". Jest to bardzo ważna inicjatywa z punktu widzenia ochrony mokradeł. Ukazuje ona jak ważną rolę pełnią tereny bagienne i jak ważna jest międzynarodowa współpraca mająca na celu ochronę tych niedocenianych terenów.

POBIERZ