Bagna są Dobre

W ubiegłym tygodniu mieliśmy zaszczyt gościć w naszym biurze Panią Edytę Owadowską pełniącą funkcję zewnętrznego Monitora Projektu. W ciągu dwóch dni wizytacji udało się nam przedstawić postępy prowadzonego projektu, dokumentację oraz przedyskutować zagadnienia techniczne i finansowe. Omówione zostały także planowane propozycje zmian we wdrażanym projekcie. Harmonogram wizyty przewidywał wyjazd na teren Polderu Północnego, gdzie na bieżąco można było zobaczyć efekt prowadzonych tam prac ziemnych.