O Projekcie

Działania zaplanowane w ramach Projektu można podzielić na 5 głównych obszarów:

 

Działania techniczne – roboty o charakterze konserwacji urządzeń hydrotechnicznych (jazy, przepusty, zastawki) i melioracyjnych (konserwacja części rowów na istniejącej sieci – odmulanie, pogłębianie, kształtowanie brzegów), odkrzaczanie – tam, gdzie to konieczne.

 

Działania naukowo-badawcze będące monitoringiem efektów ekologicznych – prowadzone w zakresie glebowym, hydrologicznym, przyrodniczym (botanicznym, ichtiologicznym, herpetologicznym, teriologicznym i ornitologicznym).

 

Działania komunikacyjne – lobbing i PR (głównie samorządowcy i rolnicy), informacja, edukacja (konkursy szkolne), promocja (np. happening ekologiczny pt. Bagna są Dobre!), organizacja 3 międzynarodowych konferencji pt. Bagna są Dobre!, produkcja filmu, produkcja materiałów promocyjnych i informacyjnych (kalendarze, broszury, prezentacja podsumowująca na DVD i in.).

 

Działania administracyjne związane z zarządzaniem Projektem - zatrudnienie kadry, prowadzenie księgowości, sprawozdawczość, zakupy zaplanowanych materiałów i sprzętu, adaptacja biura,  nadzór. 

 

Nadzór nad działaniami rolniczymi prowadzonymi na terenie wdrażania projektu przez rolników- dzierżawców.