Moje Bagna

Jeszcze zacina śnieg, gdy przylatuje. Jeden z pierwszych zwiastunów wiosny.Skulona pod osłoną turzyc przeczekuje nocną zamieć. Nad ranem dołączają następne. Panowie ubrani już na galowo połyskują zielono, niebiesko i purpurowo. Zrywając się, co chwila, nagłymi zwrotami wycinają na niebie hołubce i koziołki. Szumem skrzydeł okazują swoją sprawność. Stroszą czuby, przysiadając się do pań. Mimo wszystko tolerują się nawzajem. W końcu są niezmiernie towarzyscy.

To ptaki bardzo ruchliwe, unikają wysokich traw, które przeszkadzają w bieganiu po ziemi. Ona składa dla niego cztery, skierowane ku sobie ostrymi biegunami jaja. Są stosunkowo duże i nie da się ich ogrzać przy innym ułożeniu. Niewybredna, jeśli chodzi o mieszkanie. Kilka źdźbeł w płytkim dołku zaspokaja jej potrzeby. Praktycznie nie do wypatrzenia. Stosuje psychologiczne wybiegi w celu zmylenia drapieżnika. Kiedy zagrożenie znajduje się daleko – panikuje, odciąga, a gdy zbliża się do gniazda zachowuje stoicki spokój. Zagniazdowniki właściwe. Młode po opuszczeniu skorupek twardo stoją na ziemi. W sytuacji zagrożenia salwują się ucieczką. Po 35 dniach potrafią już latać.

Do niedawna liczna i powszechnie znana, razem z bocianem białym wzbogacała i upiększała wiejski krajobraz. Wszędzie tam, gdzie występowały podmokłe łąki poprzetykane kniecią błotną. Ostatnio, jak większa część ptaków opatrzonych przymiotnikiem pospolita, staje się rzadkością. Wilgotne łąki i torfowiska na skutek osuszania wyparły ją na tereny rolnicze. Potrzebuje, jak wody, ekstensywnie użytkowanych łąk, z niską roślinnością. Porzucanie wypasu krów i koni sprawia, że coraz częściej wycofuje się. Przenawożenie powoduje, że roślinność zwiększa gęstość i szybkość wzrostu. Dużo młodych ginie w wyniku przedwczesnych prac polowych, a chemikalia zabijają owady –główny ich pokarm. Ze względu na zmniejszanie się jej liczebności jest wymieniona w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Bagna są jej domem, bezpieczną przystanią. Postarajmy się, zatem, aby na corocznie powracające czajki oczekiwały podmokłe łąki, torfowiska i bagna.Abyśmy mogli cieszyć się jej widokiem, nim odleci na zawsze.