Bagna są Dobre

Jesteśmy już w pełni gotowi do sezonu lęgowego 2017.  W marcu dobiegły końca prace nad piętrzącymi urządzeniami hydrotechnicznymi - przepusty piętrzące i jazy z przepławkami dla ryb. Dokonaliśmy odbioru prac, w czasie którego odwiedziliśmy każde z wykonanych urządzeń. 

Okolice obiektów oddanych do użytku na przełomie sezonów 2016 i 2017 nie zdążyły jeszcze pokryc się darnią. Należy się spodziewać, że jeszcze przed zakończeniem projektu (31 lipca 2017 r.) wszystkie tereny ulegną naturalnej rekultywacji i pokryją się roślinnością zielną, która zabezpieczy ziemię przed wymywaniem przez deszcze oraz podwyższony poziom wód.