Bagna są Dobre

Jakież było zdziwienie pilota samolotu, który jesienią 1978. minął 30 Łabędzi Krzykliwych lecących na wysokości 8,2 kilometrów!

Malutkie Zięby zapuszczają się na wysokość 1 kilometra. Czajki, widziano na wysokości blisko 4 kilometrów. Jeszcze wyżej obserwowano Bociany Białe i Kaczki Krzyżówki – odpowiednio 6 i 6,4 kilometrów. Znany nam rekord należy do Gęsi Tybetańskich,

które corocznie przelatują nad Mount Everestem na wysokości ponad 9 kilometrów! Jeszcze wyżej widziano afrykańskie Sępy Plamiste, które pewnego dnia poszybowały na wysokość 11 kilometrów!

Nikt naprawdę nie wie, jak ptaki radzą sobie z ciśnieniem oraz deficytem tlenu na tych wysokościach! O prędkości wiatru, „nadludzkim” wysiłku i, bagatela, umiejętnościach nawigacji nawet nie wspominając.

Równie istotne w czasie migracji ptaków są „ptasie stołówki” i „ptasie hotele”, czy miejsca gdzie ptaki mogą zatrzymać się, aby coś zjeść, przespać się, a po nabraniu sił ruszyć w dalszą wędrówkę. Jednym z takich miejsc jest Polder Północny Witnica, gdzie wdrażamy projekt pt. Bagna są dobre! (Etap 2; LIFE09/NAT/PL/000257). Jego pełny tytuł opisuje jaką ma on role dla ptaków migrujących: Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2.

To dzięki renowacji rowów melioracyjnych i urządzeń piętrzących udaje się nam powstrzymać zbyt szybko odpływ wód powierzchniowych z Polderu. Dzięki temu zwiększamy uwilgotnienie siedlisk bagiennych, co przekłada się na poprawę warunków dla żerowania i odpoczynku ptaków migrujących, ale również zimujących i lęgowych.

Dotychczas wyremontowane rowy i urządzania już piętrzą wodę, a równica poziomów wód między  tzw. Starą Wartą, a wodami zgromadzonymi w wyremontowanych rowach przekracza w niektórych miejscach 50 cm!

Już w bieżącym tygodniu (początek listopada) rozpoczynamy remont jazów – największych urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na Starej Warcie – największym i najistotniejszym cieku na Polderze Północnym Witnica. Jazy te będą piętrzyć wody Starej Warty. W ten sposób będzie można zasilać mniejsze rowy tzw. szczegółowe i doprowadzać wodę do siedlisk najdalej położnych od koryta Starej Warty zapewniając ptakom lęgowym, migrującym i zimujących optymalne warunki do lęgów oraz żerowania i odpoczynku.