Bagna są Dobre

Zapraszamy na emisję filmu pt. Bagna są dobre! w Programie Drugim Telewizji Polskiej w dniach 15 września i 17 września 2017 r. 

Film dedykowany jest siedliskom mokradłowym - obejrzyj trailer filmu

"Bagna są dobre!" - to również tytuł medialny naszego projektu, którego celem jest zwiększenie uwilgotnienia siedlisk zagrożonych ptaków na terenie Polderu Północnego Witnica w Parku Narodowym "Ujście Warty".


Film zrealizowany na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" w ramach projektu LIFE09/NAT/PL/000257: 

"Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2"

Reżyseria: 
Jacek Karczewski
Tomasz Ogrodowczyk
Michał Ogrodowczyk

Czyta: 
Krystyna Czubówna

  •