Bagna są Dobre

Kolejny raz mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Dniu informacyjnym LIFE+.

Szósta już edycja, była okazją do wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także zaprezentowania działań realizowanych w ramach własnych projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

W trakcie konferencji przedstawione zostały założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz jego współfinansowanie przez NFOŚiGW. Zaprezentowano  również doświadczenia trzech wniosków z aplikacji o środki programu LIFE+ . 

Dodatkowo na stoiskach w kuluarach konferencji, prezentowano ok. 25 projektów realizowanych przez dotychczasowych Beneficjentów programu LIFE+, w tym prowadzony przez Nas oraz  Park Narodowy "Ujście Warty" projekt pt. "Bagna są Dobre!"