O Projekcie

Miejscem realizacji Projektu jest tzw. Polder Północny w Parku Narodowym „Ujście Warty” wraz z przylegającymi fragmentami otuliny Parku – łącznie blisko 5000 hektarów łąk w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000, tuż przy granicy z Niemcami. Projekt Sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej – LIFE+, umowa LIFE09, NAT/PL/000257 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa 502/2010/Wn04/OP-WK-LF/D

 

Całkowity koszt projektu wynosi  4.196.941€, z czego 49,94%, tj. 2.095.908 € dofinansuje Unia Europejska, natomiast 44,99%, tj. 1.888.204 € Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
Kiedyś była to część niezwykłej, śródlądowej delty rzeki Warty i rozciągały się tutaj jedne z najbardziej niedostępnych i dzikich bagien Europy.
Teren ten został zmeliorowany blisko 3 wieki temu.
Ostatnio, w wyniku przesuszenia miejscami uległ zupełnej degradacji i od lat nie służył nikomu.
Aż do teraz, gdy wreszcie zrozumieliśmy, że Bagna są dobre!... 
 
 
Bo torf i bujna bagienna roślinność, jak gigantyczna gąbka, magazynują ogromne ilości wody – dzięki temu zabezpieczają nas przed powodziami, a potem powoli oddając wodę chronią przed suszą i stabilizują klimat. Do tego są najlepszym i naturalnym filtrem – dzięki nim woda, którą pijemy jest czysta. Bagna dostarczają nam lekarstw, ryb oraz pastwisk dla naszych zwierząt gospodarskich. Wielka jest też bioróżnorodność bagien – to tutaj żyje najwięcej gatunków zwierząt i roślin. Zdecydowana większość z nich to gatunki już bardzo rzadkie. Nic dziwnego bo i same bagna i mokradła to krajobrazy coraz rzadsze i ciągle ginące. W Polsce zajmują one obecnie zaledwie kilka procent powierzchni kraju. W przeszłości mogło to być nawet 70%. Po latach masowego osuszania mokradeł - ludzie zaczynają rozumieć ich prawdziwą wartość i znaczenie. Czas przestać walczyć z bagnami. Teraz trzeba walczyć o nie – dla naszego wspólnego dobra. I tak powstała idea naszego Projektu. Bo Bagna są dobre! A do tego są jeszcze piękne!... 
 
Dzięki Projektowi pustkowia Polderu Północnego wkrótce będą na powrót tętnić życiem wzbogacając jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce - Park Narodowy „Ujście Warty”. O jego randze świadczy między innymi miejsce na tzw. Liście Ramsarskiej, gdzie trafiają najcenniejsze na Ziemi obszary wodno-błotne. 
 
Tutaj zobaczysz jesienne sejmiki Żurawi liczące nawet kilkanaście tysięcy ptaków! 
Do nich wkrótce dołącza ponad sto tysięcy dzikich gęsi - Zbożowe, Białoczelne, Gęgawy. Nigdy nie zapomnisz ich widoku na tle zachodzącego słońca. Zimą zaskoczą Cię majestatyczne Bieliki – po kilka na wierzbie – a wierzb jest tutaj wiele… Ilość i różnorodność ptaków na wiosennych rozlewiskach – odurzy nawet najbardziej wymagających. Wreszcie lato – sielanka pasących się krów, koni i jedno z najważniejszych pierzowisk w Europie. Tutaj przylatują ptaki, aby bezpiecznie wymienić pióra... To dla nich – ale też dla Ciebie i siebie chronimy to miejsce. Bo Bagna są dobre! w Ujściu Warty.
 
Pełna nazwa projektu brzmi: Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2.