Bagna są Dobre

Festiwalowe jury orzekło, że bagna są naprawdę dobre! Nasza najnowsza produkcja, film Bagna są dobre! zdobył nagrodę dla Najlepszego Filmu Edukacyjnego na XVII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi największym przeglądzie filmów przyrodniczych w Polsce. Nagrodę wręczyła Anna Puchalska-Żelewska, córka Włodzimierza Puchalskiego - patrona festiwalu, przyrodnika, znakomitego fotografa i filmowca, a odebrali ją reżyserowie filmu, bracia Ogrodowczykowie, Tomasz i Michał.

Film „Bagna są dobre” opowiada o bogactwie życia na bagnach. Powstał w ramach projektu przywracania wody na Polderze Północnym Parku Narodowego „Ujście Warty”. To przepiękna opowieść o raju. Raju na bagnach. W pięknym wizualnie, nasyconym barwami obrazie, twórcy opowiadają o bogactwie przyrodniczym bagien. Uroku opowieści dodaje głos Krystyny Czubówny, która czyta film. 

Bagna są swoistą Arką Noego. Prawdziwym ziemskim rajem wszelkiego stworzenia. Na ostatnich naszych bagnach żyje więcej gatunków niż w jakimkolwiek innym ekosystemie. Bagna to jeden z najważniejszych trybów w zegarze ziemskiego klimatu. Ludzie bali się bagien, ale też od zawsze osiedlali się przy nich. Jeszcze nie tak dawno, mokradła najczęściej kojarzone były z mrocznymi tajemnicami i niebezpieczeństwem. Głęboka toń oraz niepewny, niewidoczny grunt rozpalały wyobraźnię naszych dziadków…

Film kręcony był na terenie Parku Narodowego "Ujście Warty" w ramach projektu „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!” jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym przez Park Narodowy „Ujście Warty” oraz stowarzyszenie Ptaki Polskie. Stanowi w swym zamierzeniu wieloletnie działanie, którego ostatecznym celem jest odtworzenie siedlisk łąkowo-bagiennych dla ginących gatunków ptaków, w połączeniu z prowadzeniem ekstensywnej gospodarki wypasowej i utrzymaniem funkcji przeciwpowodziowej północnej części Parku - tzw. Polderu Północnego

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wręczenia nagrody oraz zwiastuna filmu.

 

Projekt, w ramach którego powstał film sfinansowano ze środków Komisji Europejskiej LIFE+, umowa LIFE09, NAT/PL/000257 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umowa 502/2010/Wn04/OP-WK-LF/D.