Artykuły Ujście Warty
Kluczowe problemy siedliskowe na obszarze projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

Kluczowe problemy siedliskowe na obszarze projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

16.06.2012 | autor: Jacek Karczewki

Podstawowy problemem jest przesuszenie oraz w konsekwencji degradacja gleb na terenie wdrożenia Projektu (Polder ...

Najważniejsze gatunki i siedliska projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

Najważniejsze gatunki i siedliska projektu Bagna są dobre! Ujście Warty

16.06.2012 | autor: Jacek Karczewki

Obszar projektu (Polder Północny w granicach Parku) położony jest na obszarze włą...

Trochę historii.

Trochę historii.

10.12.2011 | autor: Jacek Karczewki

  Teren realizacji Projektu jest fragmentem ogromnego obszaru, który pierwotnie porastał...