Przetargi

Ptaki Polskie dokonały zminy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W zwiazku z tym załączomy poprawioną specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zmieniamy termina składania ofert oraz otwarcia ofert na 14 grudnia 2016 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia