Aktualności

W dniach 3 – 4 czerwca 2013 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej pracujących w Departamencie Mechanizmu Finansowego LIFE oraz przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieliśmy przyjemność gościć Panie Edytę Owadowską – Cornil, która monitoruje prace naszego projektu Maję Mikosińską reprezentującą KE, a także Laurę Minniti - oficera finansowego KE. Z ramienia NFOŚIGW gościliśmy Panów Andrzeja Mutera - kierownika Wydziału Przyrodniczych Projektów UE oraz Radosława Domagałę - opiekuna projektu.

Ze strony realizujących projekt w spotkaniu uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Ptaki Polskie Jacek Karczewski, Wiceprezes Paweł Sidło, Koordynator Tomasz Oczkowski oraz Dawid Kaźmierczak, a także przedstawiciele Parku Narodowego „Ujście Warty”: Dyrektor Konrad Wypychowski oraz Tomasz Bocian.

Wizyta miała na celu sprawdzenie postępów w realizacji działań projektu: LIFE09 NAT/PL/000257 pt.: „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre!” Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowy przebieg prac i stopień ich zaawansowania w projekcie, następnie omówiono kwestie organizacyjne, administracyjne i finansowe. Zgodnie z planem odbyła się również inspekcja terenowa na wybranych fragmentach obszaru, na którym wdrażane są działania projektowe.